Menu
Header image

Šablony III

V03_OP_JAK

Název projektu: Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.02. XX/00/22_003/0002152

Období realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_003 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Z finančních prostředků realizujeme následující aktivity:

  • Kariérový poradce SŠ
  • Školní psycholog SŠ
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ