Menu
Header image

Hrou proti AIDS

Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí PK pořádáme vždy v prosinci příslušného roku preventivní program s názvem HROU PROTI AIDS. Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a je zaměřen na prevenci proti pohlavně přenosným onemocněním.