Menu
Header image

Pedagogický sbor

interní pedagogové

Mgr. Jana Zemanová

Ředitelka

Mgr. Marta Pleskotová

Zástupce ředitelky

Mgr. Petra Bártová

Zástupkyně pro VVP,
koordinátorka propagace

Mgr. Petra Burešová

Výchovný poradce

Mgr. Alena Kubelková

Metodik prevence, Třídní 4. Z

Mgr. Hana Truncová

Kariérová poradkyně

Mgr. Jana Beranová

Učitelka

Mgr. Marie Danihelková

Učitelka

Mgr. Hana Doležalová

Učitelka

Mgr. Martina Ehrenbergerová

Třídní učitelka 1. ZB
Ehrembergerova_k

Mgr. Josef Hájek

Třídní učitel 3. ZC

Mgr. Šárka Chamerová

Třídní učitelka 4. S

Bc. Tereza Kloučková

učitelka
Klouckova_k

Ing. Tereza Koterová

Učitelka

Mgr. Lucie Kramaříková

Učitelka

Mgr. Petra Loudová

Třídní učitelka 2. Z

Mgr. Martina Mellerová

Třídní učitelka 1. ZA

Ing. Adriána Nepivodová

Učitelka

Mgr. Vilma Pleskotová

Učitelka

Mgr. Veronika Soudková

Učitelka

Mgr. Markéta Švadlenková

Učitelka

Bc. Pavlína Urbanová

učitelka

Mgr. Jana Vargová

Třídní učitelka 2. S

Mgr. Tereza Vařechová

Učitelka

Mgr. Jiří Zdražil

Učitel

Mgr. Žaneta Zelená

Učitelka

Externí pedagogové

Mgr. Lucie Kovaříková

Učitelka

Mgr. Alice Kuklová

Učitelka

MUDr. Hana Pudilová

Učitelka

Kevin Boughen

Učitel

Dany Williams Fonseca Hernandéz

Učitel