Menu
Header image

Pedagogický sbor

interní pedagogové

Mgr. Zdeňka Hrochová
 

Ředitelka školy

Mgr. Marta Pleskotová

Zástupce ředitelky

Mgr. Jana Zemanová
 

Zástupce ředitelky

Mgr. Petra Bártová
 

Kariérový poradce

Mgr. Petra Burešová
 

Výchovný poradce

Mgr. Alena Kubelková

Metodik prevence, Třídní 3. Z

Mgr. Jana Beranová
 

Učitelka

Mgr. Marie Danihelková

Třídní učitelka 4. Z

Mgr. Hana Doležalová

Třídní učitelka 4. S

Mgr. Martina Ehrenbergerová

učitelka
Ehrembergerova_k

Mgr. Josef Hájek
 

Třídní učitel 2. ZC

Mgr. Šárka Chamerová

Třídní učitelka 3. S

Juraj Kaman
 

Učitel

Mgr. Petra Loudová
 

Třídní učitelka 1. Z

Mgr. Martina Mellerová

Učitelka

Ing. Adriána Nepivodová

Učitelka

Bc. Kristýna Pleskotová

Učitelka

Mgr. Vilma Pleskotová

Třídní učitelka 3. V

Mgr. Veronika Soudková
 

Učitelka

Mgr. Markéta Švadlenková

Učitelka

Mgr. Hana Truncová

Učitelka

Mgr. Jana Vargová

Třídní učitelka 1. S

Mgr. Tereza Vařechová

Učitelka

Mgr. Jiří Zdražil

Učitel

Mgr. Žaneta Zelená

Učitelka

Externí pedagogové

Mgr. Lucie Kovaříková

Učitelka

Mgr. Alice Kuklová

Učitelka

Bc. Petra Loučková

Učitelka

MUDr. Josef Majerník
 

Učitel

MUDr. Dominika Nožičková

Učitelka

Marianna Salgado

Učitelka

Dany Williams Fonseca Hernandéz

Učitel