Menu
Header image

Vybavení školy

...., aneb držíme krok

  • Všechny učebny jsou vybaveny moderní AV technikou – dataprojektory,  PC, na každém patře je instalována nejméně jedna interaktivní tabule Smart board.
  • Z programu IROP byla dokončena i rekonstrukce počítačové učebny a učebny přírodních věd a jazyků. Nově vznikla také učebna první pomoci.
  • Přírodovědná a jazyková učebna je vybavena 16 žákovskými a jedním učitelským mikroskopem, který zajišťuje projekci. K dispozici jsou zde i žákovské tablety zatraktivňující výuku
  • Škola je vybavena mobilní učebnou, kterou využívá za účelem inovativních metod ve výuce
  • Prostory školy jsou pokryty bezdrátovou wifi sítí pro přístup k internetu všem žákům i návštěvníkům budovy.
  • Odborné učebny simulují reálné podmínky praktického vyučování, jsou moderně vybaveny polohovacími lůžky, trenažéry pro nácvik jednotlivých činností, množstvím kompenzačních pomůcek, cvičným AED a PC zázemím se simulátorem nemocničního informačního systému.
  • Učebna somatologie disponuje množstvím nových anatomických a funkčních modelů lidského těla.
  • Nově zrekonstruovaná miniposilovna slouží při skupinové i individuální tělesné výchově
  • Odpočinkové prostory pro žáky školy jsou zastoupeny kafetérií s nápojovým a jídelním automatem, dostupnými mikrovlnnými troubami, fotbálkem, klavírem a posezením.
  • V teplých dnech žáci využívají k relaxaci a odreagování příjemné venkovní prostory dvorečku.