Menu
Header image

Maturity

Jmenování komisí jarní termín 2021

Harmonogram zkoušek

 

 

4. Z

předseda: PhDr. Renáta Jarolímová
třídní učitelka: Mgr. V. Soudková
místopředseda: Mgr. M. Pleskotová

4. S

předseda: Mgr. Irma Mlynářová
třídní učitelka: J. Vargová
místopředseda: Mgr. Z. Hrochová

didaktické testy MZ společná:
(řádný termín) 

24. – 25. 5. 2021

24. – 25. 5. 2021

didaktické testy MZ společná:
(mimořádný termín) 

7. – 8. 7. 2021

7. – 8. 7. 2021

praktická část MZ profilová: 

10. – 14. 5. 2021

10. 5. 2021 - vypracování
20. 5. 2021 - obhajoba

ústní část MZ profilová:

1.    – 4. 6. 2021

1.    – 4. 6. 2021

4. S – rozpis PMZ

10. 5. 2021 vypracování kazuistiky – Var, Hro
11. – 12. 5. 2021 oprava – Kuk, PleV (správní činnost); Var, Tru (pečovatelská činnost)
20. 5. 2021 obhajoba – Kuk, Var, Hro


Okruhy k ústní maturitní zkoušce

Sociální činnost

Psychologie a komunikace

Sociální péče

Speciální pedagogika

Zdravotnický asistent

Psychologie a komunikace

Somatologie

Teoretické ošetřovatelství

Český jazyk a literatura

Seznam literárních děl