Menu
Header image

Polsko

Mezinárodní odborná spolupráce Olešnice Polsko

Po ukončení problematických zahraničních výměnných stáží s Nizozemím a Španělskem se naše škola rozhodla navázat kontakty se zeměmi s podobným systémem odborného vzdělávání a oslovili jsme chrudimské partnerské město – polskou Olešnici. Velmi vstřícně na naší aktivitu zareagovalo i město Chrudim a přislíbilo nám pomoc.

Zahraniční odborná stáž v Olešnici poprvé proběhla na jaře 2013, kdy, po několika vzájemných návštěvách zástupců měst a naší školy, odjela čtveřice žákyň třetích ročníků sociálního i zdravotnického zaměření na týdenní „zkušenou“. Program měla děvčata nabitý. Vedle hlavní náplně, tedy praxe v místních zdravotnických a sociálních zařízeních, se jim polská strana postarala i o bohatý kulturní a sportovní program. Není divu, že se studentky vrátily nadšené.

Ve stejném duchu s podobným úspěchem pokračují stáže každoročně dosud. Studenti tak získávají nejen odborné znalosti, ale i důležitý náhled na fungování zdravotnictví a sociální péče v zahraničí. Procvičení angličtiny je příjemným bonusem.

Jsme rádi, že i bez velké finanční náročnosti pro školu i rodiče studentů, se dá mezinárodní spolupráce zrealizovat. Za pomoc děkujeme především radnicím v obou městech.