Menu
Header image

Uplatnění

uplatneni_Z

Absolvent má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v oblasti domácí péče. V sociálních službách především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením. Je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných, ošetřovatelských, rehabilitačních a dispenzárních činnostech v rozsahu své kvalifikace odborné způsobilosti, a to u dětí, dospělých a seniorů.

Absolvent získá nejen potřebné kvalitní odborné vědomosti a dovednosti, ale také dostatečné všeobecné vzdělání k tomu, aby mohl po úspěšném vykonání maturitní zkoušky studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.