Menu
Header image

Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Tato Investice reagovala na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Probíhala od 1. 1. do 31. 8. 2022.  Na naší škole se do doučování zapojilo 14 interních vyučujících. Doučování probíhalo ve 22 blocích. Do skupinového či individuálních doučování se celkem zapojilo 92 žáků. Ve věkové kategorii 15 – 17 let se zapojilo 42 žáků a v kategorii 18 – 26 let se doučování zúčastnilo 50 žáků. Celkem bylo odučeno 135 hodin (596 žákohodin). 

Velice si ceníme zapojení všech vyučujících a píle především žáků maturitních ročníků.

Projekt doučování byl efektivním pomocným nástrojem, který napomohl k vysoké úspěšnosti žáků 4. ročníků u maturitních zkoušek.

V následujícím školním roce 2022/23 se opět plánuje pokračování tohoto projektu. Vedení školy vás tedy bude včas o možnostech a způsobech doučování informovat.

doucovani-letak-pro-publicitu-npo1