Menu
Header image

Přijímací řízení

Pro školní rok 2020/2021

Denní forma studia

Pro denní formu vzdělávání otevíráme obory

  • 53-41-M/03 Praktická sestra
  • 75-41-M/01 Sociální činnost (ve školním roce 2021/22 nebudeme otevírat první ročník)

K přihlášce je třeba připojit doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, pokud o ně žádáte.  

Večerní forma studia

  • 53-41-M/03 Praktická sestra (ve školním roce 2021/22 nebudeme otevírat první ročník)

Přihlášky

Pokyny k podání přihlášky pdf