Menu
Header image

Přijímací řízení

Pro školní rok 2021/2022

Milé žákyňky, milí žáci,
těší nás, že jste si k dalšímu studiu vybrali právě naši školu.
Vzhledem k současné situaci vám chci sdělit některé důležité informace k přijímacím zkouškám.
Těšíme se na vás dne 5. 5. 2021 (případně 6. 5. 2021).
Škola pro vás bude otevřena cca od 8:00 hod.
Do školy budete vstupovat buď hlavním vchodem (z ulice Poděbradovy) nebo vedlejším vchodem (z ulice U Parku). Na pozvánkách, které vám do 19. 4. zašleme, budete mít upřesněno nejen to, který vchod je pro vás vyhrazen, ale i rozmístění do jednotlivých učeben.
Co musíte mít s sebou:

  • potvrzení o negativním antigenním testu (testy i potvrzení vám vydá vaše základní škola)
  • respirátor + 1 náhradní)
  • funkční psací potřeby

Doporučujeme také:

  • plnou hlavu vědomostí o lidském těle
  • veselou náladu a klidnou mysl

Test budete psát v rozmezí 8:30 – 9:30 (žáci s PUP 8:30 – 10:00). Bude obsahovat 25 otázek. Za každou správě zodpovězenou otázku jsou 4 body.

Těšíme se na vás
Mgr. Zdeňka Hrochová
ředitelka SŠZS Chrudim

Příloha 1 - seznam příznaků covid - 19 pdf

příloha 2 - scéma testování - MŠMT pdf

Vyhlášení a kritéria přijímacího řízenípdf

Pro následující školní rok budou stanoveny přijímací zkoušky z předmětu biologie člověka v rozsahu učiva základní školy. Soubor 100 testových otázek z předmětu biologie člověka pro přijímací testy je uveřejněn zde pdf

Doporučená literatura:
Přírodopis 8, učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
Přírodopis 8, biologie člověka,   Nová škola

Přijímací testy nanečisto se pro tento rok z hygienicko - epidemiologických důvodů ruší.

Denní forma studia

Pro denní formu vzdělávání otevíráme obory

  • 53-41-M/03 Praktická sestra
  • 75-41-M/01 Sociální činnost (ve školním roce 2021/22 nebudeme otevírat první ročník)

K přihlášce je třeba připojit doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, pokud o ně žádáte.  

Večerní forma studia

  • 53-41-M/03 Praktická sestra (ve školním roce 2021/22 nebudeme otevírat první ročník)

Přihlášky

Pokyny k podání přihlášky pdf