Menu
Header image

Maturity

Harmonogram maturitních zkoušek jarní termín 2024

 společná část MZ

didaktické testy 2. – 7. 5. 2024

profilová část MZ

písemné práce

4. S, 4. Z

8. – 9. 4. 2024

praktické MZ

4. S

6. 5. 2024

praktické MZ

4. Z

13. – 17. 5. 2024

ústní MZ

4. S

4. Z

20. 5. – 24. 5. 2024

20. 5. – 24. 5. 2024


Kritéria hodnocení maturitních zkoušek

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek pdf

Okruhy k ústní maturitní zkoušce

Praktická sestra

Témata k ústní maturitmí zkoušče - Somatologie pdf

Témata k ústní maturitmí zkoušče - Teoretické ošetřovatelství pdf

Témata k ústní maturitmí zkoušče - Psychologie a komunikace pdf

Sociální činnost

Témata k ústní maturitmí zkoušče - Psychologie a komunikace pdf

Témata k ústní maturitmí zkoušče - Speciální pedagogika pdf

Praktická maturitní zkouška - Sociální činnost pdf

Český jazyk a literatura

Seznam literárních děl