Menu
Header image

Šablony

Logo EU

Škola je příjemcem výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni

Název výzvy:  Šablony pro SŠ a VOŠ II

Číslo výzvy:   02_18_065

Období: 7/2019 - 6/2021

Vybrané šablony: 2. III/3 Školní psycholog, 2. III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, 2. III/6 Školní kariérový poradce, 2. III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, 2. III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ,   2. III/12 CLIL ve výuce SŠ, 2. III/17 Zapojení ICT technika do výuky SŠ,   2. III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, 2. III/21 Projektový den ve škole