Menu
Header image

Přijímací řízení 2023/2024

Dny otevřených dveří a burzy škol

 • pátek 4. 11. 2022 (13:00 – 18:00)
 • sobota 5. 11.2022 (9:00 – 13:00)
 • úterý 6. 12. 2022 (12:00 – 17:00)
 • čtvrtek 9. 2. 2023 (12:00 – 17:00)
 • Ideon Pardubice: 7. – 8. 10. 2022
 • Muzeum Chrudim: 18. 10. 2022
 • ZŠ Lažáků Hlinsko: 3. 11. 2022
 • Enteria aréna Pardubice: 25. 11. 2022

v následujícím školním roce se do sociálního oboru uchzeči nepřijímají.
Ve školním roce 2023/24 se otevírá pouze obor Praktická sestra v denním a pomaturitním studiu.

Denní forma studia

Pro denní formu vzdělávání otevíráme obory

 • 53-41-M/03 Praktická sestra (přijímáme 50 žáků)
 • 75-41-M/01 Sociální činnost (Ve školním roce 2023/24 se nebude obor otevírat)

K přihlášce je třeba připojit doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, pokud o ně žádáte.  

Večerní forma studia

 • 53-41-M/03 Praktická sestra

Přihlášky