Menu
Header image

Přijímací řízení 2023/2024

Dny otevřených dveří

  • čtvrtek 9. 2. 2023 (12:00 – 17:00)


v následujícím školním roce se do sociálního oboru uchzeči nepřijímají.
Ve školním roce 2023/24 se otevírá pouze obor Praktická sestra v denním a pomaturitním studiu.

Denní forma studia

Kritéria přijímacího řízení - denní studium pdf

Pro denní formu vzdělávání otevíráme obory

  • 53-41-M/03 Praktická sestra (přijímáme 50 žáků)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost (Ve školním roce 2023/24 se nebude obor otevírat)

K přihlášce je třeba připojit doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, pokud o ně žádáte.  

Večerní forma studia

Kritéria přijímacího řízení - večerní studium pdf

  • 53-41-M/03 Praktická sestra

Přihlášky