Menu
Header image

Přijímací řízení

Školní rok 2024/2025

Kritéria přijímacího řízení 2024/2024 pdf

Jak na přihlášku

Obecné informace o přijímacím řízení 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se prozatím řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Od 1. 1. 2024 se mění legislativa týkající se přijímacího řízení. Nejdůležitějšími změnami jsou závazná prioritizace pořadí škol již na přihlášce, možnost podání plně nebo aspoň částečně elektronické přihlášky a možnost podání až tří přihlášek v rámci 1. či případně 2. kola přijímacího řízení.

Pro detailnější informace navštivte webové stránky MŠMT či přímo portál přihláškynastřední.cz

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

 • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pátek 12. 4. 2024 (1. řádný termín), resp. pondělí 15. 4. 2024 (2. řádný termín).
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pondělí 29. 4. 2024 (1. náhradní termín), resp. úterý 30. 4. 2024 (2. náhradní termín).
 • Jednotná zkouška se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura letos v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
 • Uchazeč může od 1. 2. 2024 podat až tři přihlášky plně elektronicky, částečně elektronicky nebo jenom v listinné podobě (pořadí škol resp. oborů je na všech přihláškách stejné a rozhoduje o tzv. prioritizaci škol.
 • Nejzazší termín podání přihlášky je úterý 20. 2. 2024 (elektronické podání, resp. otisk podacího razítka nebo datum osobního doručení do školy v případě listinné přihlášky).
 • Potvrzení lékaře na přihlášce bude na naší škole vyžadováno.
 • Další informace budeme postupně doplňovat v souladu s výše uvedenými očekávanými změnami v přijímacím řízení ze strany MŠMT.
 • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
 • Přesná kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy nejpozději do 31.1.2024.
 • Otevřen bude obor Praktická sestra - 52 žáků

Termíny zkoušek

Řádný

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Informace, žádosti a přihlášky

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (informace na webu ministerstva školství)