Menu
Header image

O oboru

praktickasestra

Stipendijní program

Vedením Nemocnice Pardubického kraje schválen stipendijní program pro studenty středních škol Pardubického kraje – obor  praktická sestra.
O stipendium mohou studenti požádat od školního roku 2022/2023.
Do stipendijního programu s mohou hlásit studenti po řádném ukončení druhého ročníku, a to na doporučení vedoucího odborné praxe.
Veškeré informace jsou vyvěšeny na stánkách NPK - https://www.nempk.cz/informace/stipendijni-program-pro-ss

V případě dotazů prosím kontaktujte paní Lenku Abrahamovou (lenka.abrahamova@nempk.cz) nebo Evu Veselou (eva.vesela@nempk.cz)

Stipendijní program - podmínky pdf

Žádost o zařazení do stipendijního programu doc

Souhlas se zpracováním osobních údajů doc


  • Výuka klinických předmětů lékaři
  • Praxe již od 2. ročníku
  • Zvýšené samostatné odborné kompetence
  • 100% zaměstnatelnost v ordinacích lékařů a nemocnicích
  • Možnost dalšího studia
  • všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, záchranář, fyzioterapeut