Menu
Header image

projektový den se zaměřením na chování žáků v mimořádných situacích

dne 9. 11. 2022 proběhl na ZŠ Prachovice projektový den se zaměřením na chování žáků v mimořádných situacích. Opět jsme využili mnohaleté kvalitní spolupráce s Vámi a požádali o účast Vašich studentů na této akci a bylo nám vyhověno. Vaše studentky zajišťovaly na této akce prezentaci první pomoci. Činily tak velmi dobře a kvalitně. Naše žáky a žákyně dokázaly zaujmout a věříme, že díky tomu si budou základní pravidla první pomoci pamatovat.

Proto Vám tímto dopisem vyjadřuji poděkování za vstřícnost a za poskytnutí  studentek a zdravotnických pomůcek k prezentaci.

 Doufáme, že tuto u nás velmi oblíbenou akci budeme opakovat i v následujících letech a opět využijeme naši vzájemnou spolupráci. 

Ing. Jitka Holasová
ředitelka ZŠ Prachovice