Menu
Header image

Prsa, koule

Dne 22. června se žáci a žákyně 1. ročníků zúčastnili edukačního programu Zdravé koule.

Program pod hlavičkou Krajské hygienické stanice v Pardubicích, Státního zdravotního ústavu Praha a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice zajišťovalo 9 lektorů. Potěšilo nás, že, dvě lektorky byly absolventkami naší školy.
Záměrem programu je informovat mladé lidi o výskytu nádorů prsou a varlat a hlavně vyprovokovat u mladých lidí zodpovědnost za své zdraví.
Program probíhal na třech stanovištích po skupinách do 10 osob v časovém rozpětí dvou vyučovacích hodin. Po krátkém úvodu studenti vyplnili dotazník zaměřený na postoje a znalosti o nádorech prsu a varlat a rozřadili se do skupin Na stanovištích se skupiny vzájemně vystřídaly. Do pohybových her s bumperbally se však zapojili všichni.