Menu
Header image

Hrou proti AIDS

Tento týden probíhá zajímavý interaktivní výukový program pro žáky základních škol z Chrudimi a okolí. Jedná se o projekt primární prevence HIV/AIDS s názvem , , Hrou proti AIDS".

Lektorkami programu jsou vyškolené studentky 2. a 3. ročníku školy, které provází žáky vybraných škol na šesti stanovištích. Zde si netradičním způsobem osvojují základní znalosti o možnostech nakažení sexuálně přenosnými infekcemi včetně viru HIV a o ochraně před nechtěným otěhotněním. Hra je doplněna o problematiku rakoviny děložního čípku.

Žáci by po jejím absolvování měli dojít k přesvědčení, že jejich zdraví spočívá především v jejich zodpovědném chování v sexuální oblasti. Projekt je organizován Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha. Minulý ročník se setkal s velkým zájmem žáků i jejich pedagogů a byl hodnocen jako velmi přínosný a úspěšný.

, , A my se již těšíme na další ročník a jsme rádi, že se můžeme účastnit tak zajímavého a hlavně prospěšného projektu", říká pedagožka Markéta Švadlenková. Jana Zemanová