Menu
Header image

Den zdraví

Žáci obou našich 3. ročníků se dne 11. října účastnili v Chrudimské nemocnici , , Dne zdraví “.

Prováděli měření krevního tlaku, orientační měření hladiny cukru a cholesterolu v krvi a zajišťovali také stanoviště, kde měli návštěvníci možnost vyzkoušet si , , oblek stáří“ a tím se vžít do pocitů starého člověka. V areálu nemocniční zahrady naše studentky seznamovaly zájemce se zásadami PP a demonstrovaly na modelech poskytování kardiopulmonální resuscitace. Cílem celé akce bylo podpořit výzkum léčby onkologických onemocnění a seznámit veřejnost se zásadami zdravého životního stylu.