Menu
Header image

Ocenění Absolventů

27.ročník ocenění Absolventů 2023 proběhlo v nádherných prostorách Keiseršteinského paláce na Malé Straně.
Mezi oceněné studenty patřila i naše úspěšná absolventka Simona Fridlová.

Velice si vážíme výsledků Vaší úspěšné absolventky a děkujeme za péči, kterou jste spolu s učiteli ve škole žákům během studia poskytli. Hospodářská komora ČR tímto uděluje Vaší škole Čestné uznání za vysokou úroveň odborné přípravy absolventů ve školním roce 2022/2023.