Menu
Header image

Spolupráce s Lékařskou fakultou

Spolupráce s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové dnešním dnem oficiálně stvrzena
Proděkan profesor Milan Kaška nás osobně provedl celým dnem. Mohli jsme tak navštívit simulační centrum, ústav nelékařských zdravotnických studií, klinická pracoviště emergency, chirugických oboru a JIP a den jsme zakončili v anatomickém ústavu, kde se zejména naši muži nemohli odtrhnout od simulačního pitevního stolu, kde preparovali a preparovali (tupou stranou nástroje, kolego. Ne, že ho zase přeříznete!).
V závěru jsme si nastínili vzájemně možnou linii další spolupráce.
Rádi bychom usilovali o zapojení našich třeťáků v projektu Juniorská univerzita Karlova, tak aby již třetí ročníky měly možnost "nakouknout pod pokličku fakulty".
Děkujeme moc pane profesore!