Menu
Header image

Regionální kolo psychologické olympiády

V úterý 10. 3. 2020 proběhlo na naší škole regionální kolo psychologické olympiády na téma: „Můj velký sen“. Soutěžili mezi sebou žáci zdravotnických škol z Východních Čech – z Trutnova, Hradce Králové, Pardubic, Ústí nad Orlicí, Svitav a Chrudimi. Porota, jejíž předsedkyní byla PhDr. Ivana Machková z pedagogicko psychologické poradny v Chrudimi, si vyslechla velice hezké práce a neměla vůbec jednoduché rozhodování. Na krásném třetím místě se umístila Veronika Faitová z VOŠZ a SZŠ z Hradce Králové, druhé místo bral Dominique Fajtů z Ústí nad Orlicí a vítězkou se stala Anna Markarjancová z VOŠZ a SZŠ z Hradce Králové. Naši školu velice pěkně reprezentovali Adam Valenta z 2. Z a Sabina Koubová z 3. S.