Menu
Header image

Living history

Děvčata z 2. ZA u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií 18. května absolvovala v Regionálním muzeu interaktivní program Living history – Kterak se váženým měšťanem Chrudimským státi, kdy se stala archeology, učni písařského a provaznického řemesla i středověkými hospodyněmi. Celý program byl ukončen ochutnávkou pokrmů připravených podle dobových receptů.