Menu
Header image

Praktická sestra - pomaturitní studium

Rozhodnutí o přijetí

2. kolo přijímacího řízení

ID
111 přijat(a)
112 přijat(a)
113 přijat(a)
114 přijat(a)
115 přijat(a)
116 přijat(a)

25.5.2020

Pro školní rok 2020/21 otevíráme večerní pomaturitní studium oboru PRAKTICKÁ SESTRA pro uchazeče s úspěšně vykonanou maturitní zkouškou.

Studiu bude koncipováno jako tříleté, zakončené profilovou maturitní zkouškou z praktického a teoretického ošetřovatelství a somatologie nebo psychologie. Obsahem studia bude výuka pouze odborných předmětů souvisejících s kompetencemi absolventů.

Výuka v prvním ročníku bude probíhat PO a ST v odpoledních hodinách. Ve druhém a třetím ročníku bude jeden den v týdnu odpolední teoretické vyučování a jeden den v týdnu praktické vyučování 6. 30 – 13.00 hod.

Podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.