Menu
Header image

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Nabízíme volná místa v akreditovaném , , Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách“. Kurz je akreditován MPSV a jeho obsah splňuje požadavky pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu. Po úspěšném složení zkoušky bude vydáno osvědčení s celorepublikovou platností. Začátek kurzu je naplánován na 3. 9. 2021 a končí 12. 11. 2021. Termíny pro jednotlivé přednášky jsou rovnoměrně rozloženy na pátky (od 12.00 hod. do 17.00 hod.) a soboty (od 8.00 hod. do 14.40 hod.). Kurz je realizován v budově SŠZS Chrudim, Poděbradova 336,  cena celého kurzu činí 7 000 Kč.

Zájemci se přihlašují do 20. 8. 2021 písemně (odesláním přihlášky) na adrese: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova 336, PSČ 537 01 nebo elektronicky na emailové adrese svadlenkova@szs.chrudim.cz do naplnění kapacity 30 účastníků.

Pro bližší informace o kurzu klikněte zde.