Anglický den

Vytisknout

Gamifikace! to je, oč tu běží.
Opět jsme aplikovali gamifikaci do výuky jazyků, protože English Day k hrám vybízí.
14 dní před vlastním English Day probíhaly v hale soutěžní a nesoutěžní úkoly. Cílem bylo motivovat žáky k získání prémiových bodů v předstihu, ještě před soutěží, naučit se pár klíčových slov a seznámit se s divadelní hrou samotnou a těšit se.

HLAVNÍ TÉMA - stejně jako vloni W. Shakespeare, ale tentokrát HAMLET. 
A stejně jako vloni jsme rozdělili všechny žáky prvních a druhých ročníků do náhodných skupin předem (celkem soutěžilo 23 pětic). Každá skupina si vymyslela název týmu a stanovila kapitána, dostala hrací kartu a získala body.
Jak se soutěžilo? Na šesti stanovištích (život a dílo W. Shakespeara, vánoční  tradice v anglicky hovořících zemích, zdravověda, vaření a recepty, hudba,  anglická kavárna).
Co studenty na stanovištích čekalo? Angličtina v praxi.
Mimo jiné studenti vytvořili plakáty do výuky, ochutnali dobroty z anglické kavárny a zazpívali si společně u klavíru v hale.

Závěrem English Day paní ředitelka vyhlásila 3 nejlepší týmy. Cestou mezi angličtináře a angličtinářky bylo možné potkat dvě anglicky hovořící postavy v dobovém kostýmu chrlící ne oheň, ale citáty z Hamleta

 

Joomla Business Templates by template joomla