Praxe ve FNHK

Vytisknout

Letošní školní rok se 4 žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnily souvislé praxe ve FNHK. Praxe probíhala v Centru intervenční kardiologie, kde se žákyně seznámily s odbornými lékařskými výkony (punkcí pohrudniční dutiny, katetrizací, tracheostomií, koronarografií, kardioverzí…apod). „Měly jsme tak větší možnost naučit se a vidět více odborných činností. Naučily jsme se pracovat s novými přístroji. Prožily jsme si práci v multidisciplinárním týmu velké nemocnice“ , tato slova zněla z úst všech čtyř studentek, které si díky svým výborným studijním výsledkům tuto odbornou stáž určitě zasloužily.

Joomla Business Templates by template joomla