Zahraniční stáž v polské Olešnici

Vytisknout

Ve dnech 25.6. až 1.5. 2018 jsme se zúčastnily zahraniční stáže v polské Olešnici. Naše cesta začala v pátek na pardubickém nádraží, odkud jsme odjížděly v brzkých ranních hodinách. První přestup nás čekal hned za hranicemi a to v polské Miedzylesie a následně ve Wroclavi. Na konci na nás čekal pan Rafal Wojtczak, který se nás ihned ujal a ubytoval nás na olešnickém zámku. Náplní našeho víkendu byly oslavy města, které jsme si velice užily. Praxi jsme absolvovaly v místním zdravotnickém středisku. A tak jsme měly možnost porovnat zdejší zdravotnickou péčí s péčí v naší zemi. Vystřídali jsme chirurgickou poradnu a poté i oddělení gynekologie. Naše kolegyně ze sociálního oboru absolvovaly terénní sociální péči. Ve čtvrtek nás pan Rafal vzal na výlet do města Wroclav. V pátek nás čekalo rozloučení se starostou města a odjezd domů.

Veselá Karolína, Nicole Šubrová, 3.ZA

Praxe v "Paraple"

Vytisknout

Jako dvě žákyně 3. ročníku oboru Sociální péče jsme byly v rámci souvislé praxe na čtyřdenní stáži v Praze, konkrétně v zařízení Paraple. Ve zkratce se jedná o centrum, kde pečují a pomáhají lidem na vozíčku fungovat v běžném denním životě. Každý den jsme začínaly v 7.30 a končily v 16:00 hodin. Od rána jsme asistovaly při běžné hygieně, pomáhaly klientům při snídani, zúčastnily se ranních rozcviček a dále pomáhaly i při oběděch. Během dne měli klienti různé aktivizace a schůzky s jednotlivými pracovníky, s těmi jsme se každý den scházely i my. Každý den jsme si prošly jiné specializace (psycholog, sociální pracovním,fyzioterapeut,..).Měly jsme možnost se zúčasnit i poslední velké zavěrečné porady turnusu, která pro nás byla velice zajimavá. Byla to skvělá zkušenost a pro nás zároveň i odpočinek v krásném místě Prahy. Stáž jsme si náležitě užily.

Veronika Beránková a Nikol Kábelová,žákyně 3.SC

 

Číst dál: Praxe v "Paraple"

Praxe ve FNHK

Vytisknout

Letošní školní rok se 4 žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnily souvislé praxe ve FNHK. Praxe probíhala v Centru intervenční kardiologie, kde se žákyně seznámily s odbornými lékařskými výkony (punkcí pohrudniční dutiny, katetrizací, tracheostomií, koronarografií, kardioverzí…apod). „Měly jsme tak větší možnost naučit se a vidět více odborných činností. Naučily jsme se pracovat s novými přístroji. Prožily jsme si práci v multidisciplinárním týmu velké nemocnice“ , tato slova zněla z úst všech čtyř studentek, které si díky svým výborným studijním výsledkům tuto odbornou stáž určitě zasloužily.

Předávání maturitních vysvědčení

Vytisknout

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Muzeu barokních soch

První pomoc na ZŠ Prachovice

Vytisknout

23. 5. 2018 školily naše žákyňky třetích a druhých ročníků děti ze Základní školy v Prachovicích v rámci projektového dnu v základech první pomoci.

Poděkování ředitelky základní školy Prachovice zde

Exkurze do Jedličkova ústavu

Vytisknout

V úterý 22. 5. 2018 se žákyně 3. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnily exkurze do Jedličkova ústavu v Praze. Prostřednictvím skvělého průvodce, který působí v této instituci jako pedagog, získaly žákyně informace o charakteru a chodu zmíněného zařízení. Využily také nabídky zúčastnit se části vyučování - shodou okolností stejného oboru, který studují. Došlo tak k neplánované, ale příjemné výměně informací a interakci mezi žáky. Po ukončení exkurze třída využila krásného počasí a zrealizovala návštěvu Vyšehradu a jeho okolí. Velké poděkování Mgr. Husákové, vyučující předmětu Speciální pedagogika za zprostředkování exkurze.

Living history

Vytisknout

Děvčata z 1.SC u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií 15. května absolvovala v Regionálním muzeu interaktivní program Living history – Kterak se chrudimským řemeslníkem státi, kdy si mohla mj. vyzkoušet různé způsoby tkaní, mletí obilí i obsluhu zmenšeného modelu středověkého stavebního jeřábu.

Číst dál: Living history

Spolupráce s červeným krížem

Vytisknout

Dne 10. 5. 2018 naši žáci spolupracovali s ČČK na Soutěži mladých zdravotníků jako figuranti a hodnotitelé v Městském parku Chrudim.

Workshop recyklace

Vytisknout

Studentky 3.SC ve čtvrtek 3.května navštívily v Regionálním muzeu v Chrudimi výstavu Brána recyklace, kde se dozvěděly zajímavosti ze světa recyklace a ve výtvarné dílně si vyrobily květinu z recyklovaných materiálů.

Psychologická olympiáda - celostátní kolo

Vytisknout

4-5.4.2018 se v Kroměříži konal 13. ročník celostátní soutěže Den psychologie na téma: "Kam kráčíme?" Naši školu velice pěkně reprezentovala Karolína Wagnerová ze 3.SC.
Kájo - děkujeme

Psychologická olympiáda

Vytisknout

Ve středu 7.3.2018 se konal 13. ročník regionální soutěže PSK v Trutnově. Mezi sebou soutěžili žáci a žákyně SZŠ a VOŠ z Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitav a Trutnova. Téma pro tento školní rok bylo "Kam kráčíme?" Naši školu velice pěkně reprezentovaly žákyně 3.SC Adéla Komárková a Karolína Wagnerová. Karolína soutěž vyhrála a postupuje do celorepublikového kola, které proběhne 4 -5. dubna 2018 na SZŠ v Kroměříži.

Zimní kurz

Vytisknout

26. 2. - 2. 3. 2018 zimní kurz v Antarktidě pouze pro silné jedince (což my jsme :-D)

Joomla Business Templates by template joomla