Technicko hospodářští pracovníci

Vytisknout
Jméno    Pověřený úsek 
Marie Vojáčková 461 353 277 sekretariát školy, mzdová účetní
Fabiola Habartová 461 353 276 odborná asistentka, správce knihovny
Dana Novelinková 461 353 264 uklízečka
Lenka Jonášová 461 353 264 uklízečka
Ing. Vladimír Vacek       461 353 275 správce počítačové sítě
Joomla Business Templates by template joomla