Zahraniční stáž Polsko Olešnice 2014

Vytisknout

Naše stáž v partnerském městě Olešnice v Polsku probíhala ve dnech 22. 4. – 29. 4. 2014.

V úterý v odpoledních hodinách jsme po zdlouhavé cestě dorazily konečně do Olešnice. Po příjezdu jsme se šly ubytovat a potom dostaly možnost projít se po městě.

Praxe nám začala až druhý den, kdy jsme byly seznámeny s paní vedoucí Mariollou. Paní Mariolla nás provedla po poliklinice a seznámila s chodem v tomto zařízení. Nakonec jsme zůstaly na chirurgické ambulanci, kde nás mile uvítali. Měly jsme tu možnost být u několika chirurgických výkonů, u kterých nám bylo dovoleno i asistovat. Mohly jsme zde uplatnit naše znalosti, které jsme na naší střední škole získaly. Druhý den už jsme věděly, co nás čeká, a těšily se na nové zkušenosti. Každý den jsme měly čtyřhodinovou pracovní dobu. Byly jsme překvapené, jak to tam probíhá. Lékaři si píší zprávy sami a ručně, sádry si také dělají sami.Práce sester už se od naší nějak neliší. Při dorozumívání jsme většinou také uspěly. Když už jsme neporozuměly polsky, angličtina, latina, ruce a nohy to hned napravilyJ. V dalších dnech jsme pak procházely ostatní poradny jako např. dermatologii, mamografii, USG (ultrazvuk), somatologii, EEG, spirometrii … Všichni tam na nás byli opravdu hodní, získaly jsme mnoho zkušeností a informací a poznaly nové lidi, přátele. Jsme rády, že jsme se této stáže mohly zúčastnit a vždy na to budeme vzpomínat.

Gabriela Šiklová a Aneta Jenková, III. ZA

Joomla Business Templates by template joomla