Večerní studium

Vytisknout

Ve školním roce 2018/19 nabízíme zájemcům večerní pomaturitní studium oboru Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 - ŠVP Praktická sestra

Přihláška na večerní studium

Podmínky přijetí:

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Kritéria přijímacího řízení pro večerní formu vzdělávání:

 • zájem o obor (motivační dopis jako příloha k přihlášce)
 • práce v oboru (doporučení zaměstnavatele)

 

Komu je určeno?

 • dospělým, kteří mají ukončené maturitní vzdělání na jiné střední škole
 • pracují ve zdravotnických zařízeních jako ošetřovatelé/sanitáři a chtějí si doplnit vzdělání při zaměstnání

Jak bude studium probíhat?

 • studium je dvouleté, ukončené maturitní zkouškou pouze z odborných předmětů – teoretické ošetřovatelství, praktické ošetřovatelství, somatologie nebo psychologie (volitelná zkouška)
 • v prvním roce výuky studenti chodí do školy dvě odpoledne v týdnu od 12.00 do 18.45, v červnu je měsíční souvislá praxe v nemocnici (6.30 – 14.30)
 • v druhém roce je výuka dvě odpoledne v týdnu od 12.00 do 18.45
 • ve vzdělávacím plánu jsou posíleny klinické předměty Vnitřní lékařství, Chirurgie, Mikrobiologie, Pediatrie, Gynekologie apod.

Jaké jsou podmínky přijetí?

 • studenti budou přijímáni na základě přijímacího pohovoru, kde bude zjišťován zájem o obor a motivace ke studiu
 • kapacita třídy je 30 žáků

Jaké jsou možnosti po maturitě?

 • pracovat ve zdravotnických zařízeních jako Zdravotnický asistent
 • pokračovat v dalším studiu a doplnit si vzdělání Všeobecná sestra
Joomla Business Templates by template joomla