Zdravotnický asistent

Vytisknout

Učební plán

Studijní obor: 53 - 41 - M / 01  Zdravotnický asistent
ŠVP: Praktická sestra
Forma studia: denní

Kategorie a názvy

počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

vyučovacích předmětů

1.

2.

3.

4.

celkem

A. Povinné

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Latinská terminologie

1

 -

 -

 -

1

Občanský a společenskovědní základ

1

1

1

1

4

Dějepis

2

2

 -

 -

4

Matematika

3

2

2

 -

7

Fyzika

2

2

 -

 -

4

Chemie

2

2

 -

 -

4

Biologie

2

2

 -

 -

4

Informační a komunikační technologie

2

2

 -

 -

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Estetika

1

 -

 -

 -

1

Zeměpis

 -

 -

 -

1

1

Ekonomika

 -

 -

 -

2

2

Somatologie

4

 -

 -

 -

4

První pomoc

 -

1

 -

 -

1

Klinická propedeutika

1

 -

 -

 -

1

Vnitřní lékařství

 -

1

1

1

3

Chirurgie

 -

1

1

1

3

Vybrané kapitoly z GYN a POR

 -

1

 -

 -

1

Vybrané kapitoly z pediatrie

 -

 -

1

 -

1

Psychologie

 -

2

2

2

6

Základy epidemiologie a hygieny

 -

1

 -

 -

1

Teoretické ošetřovatelství

4

4

4

3

15

Praktické ošetřovatelství

 -

2

13

14

29

Počet hodin celkem:

33

34

33

33

133

B. Nepovinné

         

Konverzace v cizím jazyce

 -

 -

 -

1

1

Seminář z MAT/OSZ/IKT

 -

 -

 -

2

2

Seminář ze SOM

 -

 -

 -

1

1

Sportovní hry

 

 

 

 

1

Celkem:

 

 

 

 

5

Joomla Business Templates by template joomla