Sociální činnost

Vytisknout

Učební plán

Studijní obor: 75 - 41 - M / 01  Sociální činnost
Forma studia: denní

Kategorie a názvy

počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

vyučovacích předmětů

 1.

2.

3.

4. 

celkem

A. Povinné

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanský a společenskovědní základ

1

1

2

 -

4

Dějepis

1

1

 -

 -

2

Matematika

3

2

2

 -

7

Fyzika

2

2

 -

 -

4

Chemie

2

2

 -

 -

4

Biologie

2

2

 -

 -

4

Informační a komunikační technologie

 -

2

2

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Zeměpis

 -

 -

 -

1

1

RHB péče

 -

 -

1

 -

1

Estetika

 -

 -

2

1

3

Ekonomika

2

2

 -

 -

4

Účetnictví

 -

 -

2

 -

2

Somatologie

4

 -

 -

 -

4

První pomoc

 -

2

 -

 -

2

Zdravotní nauky

 -

2

 -

 -

2

Sociální péče

2

2

2

3

9

Sociální činnost teorie

3

3

 -

 -

6

Psychologie a komunikace

2

2

2

2

8

Péče v pediatrii

 -

1

 -

 -

1

Péče v gerontologii

 -

 -

2

 -

2

Speciální pedagogika

 -

 -

2

2

4

Sociální pedagogika

2

 -

 -

 -

2

Sociální patologie

 -

 -

 -

2

2

Multikulturní péče

 -

 -

 -

1

1

Volnočasové aktivity

 -

 -

2

1

3

Právo

 -

 -

 -

2

2

Sociální politika

 -

 -

 -

3

3

Sociální činnost praxe

 -

 -

5

5

10

Počet hodin celkem:

34

34

34

33

135

B. Nepovinné

         

Konverzace v cizím jazyce

 -

 -

 -

1

1

Seminář z MAT/OSZ/IKT

 -

 -

 -

2

2

Seminář ze PSK/SPP

 -

 -

 -

1

1

Sportovní hry

 

 

 

 

1

Celkem:

 

 

 

 

5

Joomla Business Templates by template joomla