Studijní obory

Vytisknout

Obecné informace o oborech poskytovaných SŠZS Chrudim

Přehled oborů vzdělávání

Kód oboru

Forma

Délka

Ukončení

Poznámka

53-41-M/03 Praktická sestra

denní

4 roky

MZ

ŠVP Praktická sestra

75-41-M/01 Sociální činnost

denní

4 roky

MZ

ŠVP Sociální činnost

 

Obory denního studia:

Praktická sestra 53 – 41 – M/03 

  • ve vzdělávacím plánu jsou posíleny hodinové dotace na odbornou praxi od 2. ročníku, klinické předměty Vnitřní lékařství, Chirurgie, Mikrobiologie, Pediatrie, Gynekologie tak, aby absolventi byli dostatečně připraveni pro praxi
  • v profilové maturitní zkoušce je kladen také důraz na přípravu maturantů na přijímací zkoušky na VŠ – volitelný předmět Somatologie/Psychologie a komunikace, Praktické a Teoretické ošetřovatelství
  • absolventi oboru jsou velmi žádaní v nemocnicích, v ordinacích praktických lékařů i u stomatologů, garantujeme 100% zaměstnanost


Sociální činnost 75 – 41 - M/01 – zaměření výchovná a sociálně správní činnost

  • výchovně nepedagogické zaměření zastupují předměty Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Psychologie a komunikace, Multikulturní výchova, Sociální patologie, Volnočasové aktivity, odborná praxe v dětských centrech, stacionářích a MŠ
  • sociálně správní zaměření zastupují předměty Sociální péče, Sociální politika, Ekonomika, Účetnictví, odborná praxe na úřadech práce, městském úřadě, administrativě škol
  • obor Sociální činnost je vhodný i pro uchazeče s mírným tělesným handicapem

absolvent oboru získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Joomla Business Templates by template joomla