Přijímací řízení

Vytisknout

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 

Dle § 60f Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 12 Vyhlášky č. 353/2016 Sb.., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitelka školy

4. kolo přijímacího řízení
ve večerní formě vzdělávání

obor

plán přijatých

termín 
přihlášek

zveřejnění výsledků na www

53-41-M/01 Zdravotnický asistent - Praktická sestra
zkrácená večerní pomaturitní forma

do naplnění kapacity

31. srpna 2017

1. září

  • termín podání přihlášky: večerní studium - 31. 8. 2017

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Kritéria přijímacího řízení pro večerní formu vzdělávání:

  • zájem o obor (motivační dopis jako příloha k přihlášce)
  • práce v oboru (doporučení zaměstnavatele)

Pořadí uchazečů – večerní forma vzdělávání

kritérium

maximální počet bodů

poznámka

Motivace ke studiu

50

 

Práce v oboru

50

Započítávají se i příbuzné obory

  Mgr. Zdeňka Hrochová
ředitelka  SŠZS Chrudim
V Chrudimi dne 3. 7. 2017


Pro denní formu vzdělávání otevíráme obory:

  • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – Praktická sestra
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Pro večerní formu studia otevíráme zkrácené dvouleté pomaturitní studium oboru:

  • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – Praktická sestra
Joomla Business Templates by template joomla