Přijímací řízení

Vytisknout

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Ilustrační testy zveřejněné CERMATem

MAT- 12.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4.
ČJ – 20.2, 6.3., 20.3., 3. 4.

jedná se vždy o středu od 15:30 - 17:00 hod celkem 18 vyučovacích hodin. Cena: stále 1000,-Kč

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

1. kolo
1. termín: 12. 4. 2019

2. termín: 15. 4. 2019
náhradní termíny – 13. a 14. 5. 2019

obor

plán přijatých

termín
přihlášek

přijímací testy

zveřejnění výsledků na www

53-41-M/03 Praktická sestra
Denní forma

30

1. března 2019

ano
(jednotná zkouška)

29. 4. 2019
do 18:00

75-41-M/01Sociální činnost
Denní forma

30

1. března 2019

ano
(jednotná zkouška)

29. 4. 2019
do 18:00

termín podání přihlášky - 1. 3. 2019

Kritéria pro přijetí

Pro denní formu vzdělávání otevíráme obory:

  • 53-41-M/03 Praktická sestra
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Přihlášky ke studiu

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Joomla Business Templates by template joomla