Přijímací řízení

Vytisknout

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

ČJ – 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 22.3.
MAT- 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 5.4.

jedná se vždy o čtvrtek od 15:30 - 17:00 hod celkem 20 vyučovacích hodin. Cena: stále 1000,-Kč

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení pdf

Uchazeči o denní studium budou konat jednotné povinné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou. Jednotné testy budou z předmětů: český jazyk a literatura a matematika. Každý test je hodnocen maximálně 50 body. Podmínkou pro přijetí je zisk nejméně 20 bodů za oba testy dohromady.

Termíny pro 1. kolo:

do 31. 1. 2018

vyhlášení 1. kola PřŘ

do 1. 3. 2018

odevzdání přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo

12. 4. 2018

1. řádný termín

16. 4. 2018

2. řádný termín

10. 5. 2018

1. náhradní termín

11. 5. 2018

2. náhradní termín

Pro denní formu vzdělávání otevíráme obory:

  • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – Praktická sestra
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Pro večerní formu studia otevíráme zkrácené dvouleté pomaturitní studium oboru:

  • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – Praktická sestra

Přihlášky ke studiu

Denní

Přihláška denní studium

Večerní

Přihláška večerní studium

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Joomla Business Templates by template joomla