Společná část

Vytisknout

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ

Datum konání
zkoušky

Zkušební předmět

Forma
zkoušky

Zahájení
přípravy
v učebně

Zahájení
zkoušky

Ukončení
zkoušky

11. dubna 2017

Český jazyk a literatura

písemná práce

12:00

12:40

14:10

2. května 2016

Matematika

didaktický test

8:00

8:15

10:00

Anglický jazyk

písemná práce

13:00

13:15

14:15

3. května 2016

Český jazyk a literatura

didaktický test

8:00

8:15

9:15

Anglický jazyk

didaktický test

12:15

12:30

14:20

4. května 2016

Německý jazyk

písemná práce

8:00

8:15

9:15

Německý jazyk

didaktický test

12:15

12:30

14:20

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE SPUO-1) - NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 25 %

Datum konání
zkoušky

Zkušební předmět

Forma
zkoušky

Zahájení
přípravy
v učebně

Zahájení
zkoušky

Ukončení
zkoušky

11. dubna 2017

Český jazyk a literatura

písemná práce

12:00

12:40

14:35

2. května 2016

Matematika

didaktický test

8:00

8:15

10:30

Anglický jazyk

písemná práce

13:00

13:15

14:30

3. května 2016

Český jazyk a literatura

didaktický test

8:00

8:15

9:30

Anglický jazyk

didaktický test

12:15

12:30

14:50

4. května 2016

Německý jazyk

písemná práce

8:00

8:15

9:30

Německý jazyk

didaktický test

12:15

12:30

14:50

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE SPUO-2) - NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 50 %

Datum konání
zkoušky

Zkušební předmět

Forma
zkoušky

Zahájení
přípravy
v učebně

Zahájení
zkoušky

Ukončení
zkoušky

11. dubna 2017

Český jazyk a literatura

písemná práce

12:00

12:40

14:55

2. května 2016

Matematika

didaktický test

8:00

8:15

10:55

Anglický jazyk

písemná práce

13:00

13:15

14:45

3. května 2016

Český jazyk a literatura

didaktický test

8:00

8:15

9:45

Anglický jazyk

didaktický test

12:15

12:30

15:05

4. května 2016

Německý jazyk

písemná práce

8:00

8:15

9:45

Německý jazyk

didaktický test

12:15

12:30

15:05

Joomla Business Templates by template joomla