Maturitní otázky

Vytisknout

Okruhy k ústní maturitní zkoušce

4.ZA

Psychologie a komunikace

Somatologie

Teoretické ošetřovatelství

4.SC

Psychologie a komunikace

Sociální péče

Speciální pedagogika

5.V ZA

Psychologie a komunikace

Somatologie

Teoretické ošetřovatelství

5.V SC

Psychologie a komunikace

Sociální péče

Speciální pedagogika

Joomla Business Templates by template joomla