maturity

Vytisknout

Maturitní zkoušky 2016/2017

Časový jmenný rozpis

Maturitní otázky z odborných předmětů

Ředitelka Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim, Poděbradova 336, 53701 Chrudim, v souladu s ustanovením §79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 177/2009 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění vyhlašuje maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

4. ZA, 5. V 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

povinné:

1. zkouška: TOS – ústní
2. zkouška POS – praktická
3. zkouška PSK nebo SOM – ústní

4. SP, 5. V 75-41-M/01 Sociální činnost

povinné:

1. zkouška: SPE – ústní
2. zkouška: OPR – praktická
3. zkouška PSK nebo SPP – ústní

Mgr. Zdeňka Hrochová
ředitelka SŠZŠ Chrudim
V Chrudimi dne 24. 9. 2016

přehled důležitých termínů k přihlašování žáků:

  • 1. 12. 2016 předání vyplněné a podepsané přihlášky ředitelce školy poslední termín!!!!
  • 21. 12. 2016 předání přihlášky k MZ z Cermatu žákům
  • 1. 3. 2017 pozvánky k písemným zkouškám vygenerovány v Cermatu, následně zaslány žákům

Termíny maturitních zkoušek jaro 2017

4. ZA – obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

15. – 19. 5. 2017

praktická MZ

22. – 26. 5. 2017

předmaturitní volno

29. 5. – 2. 6. 2017

ústní MZ

4. Sc - obor 75-41-M/01 Sociální činnost

9. – 19. 5. 2017

praktická MZ + předmaturitní volno

22. – 26. 5. 2016

ústní MZ

5. V – obory: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, 75-41-M/01 Sociální činnost

15. – 19. 5. 2017

předmaturitní volno

22. – 26. 5. 2017

praktická MZ

29. 5. – 2. 6. 2017

ústní MZ


Soubory ke stažení

Český jazyk a literatura - seznam literárních děl

Joomla Business Templates by template joomla