Kdo jsou anarchisté?


Statistiky:

Subkultura lidí, která má svoji výraznou vnější image, např. výrazné účesy černé barvy, kovové cvočky a ostny, výrazné líčení i chlapci, výrazné pásky, nejsou konzumenty návykových látek, nemá prvky asociálního ani antisociálního jednání, má svoje hodnoty a cíle.
Hlasů: 8
80%  
Subkultura lidí, která se neliší od majoritní společnosti, sdílí stejné hodnoty a cíle.
Hlasů: 2
20%  

Počet hlasujících   10
Začátek hlasování   2018-03-05 19:10:01
Konec hlasování   2018-04-05 19:10:01

Joomla Business Templates by template joomla