Vytisknout

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství

Přijímací zkoušky nanečisto

Pro vážné zájemce o studium pořádáme PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO. Budou se konat v budově SŠZS Chrudim v pondělí 6. února 2017 od 8 hodin. Přihlášky k testům nanečisto bude přijímat sekretariát školy na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do naplnění kapacity 30 žáků..
Uvádějte jméno žáka a název základní školy. Zkoušky jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem 50 Kč. Bude vybírán ráno v ten den od 7.30 hodin v kanceláři školy.

Přípravný kurz

Zájemcům o studium na naší škole nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2017. Kurzy budou probíhat v termínu 23. 1. – 27. 3. 2017 vždy v pondělí od 15. 30 do 17. 00 v budově SŠZS Chrudim, Poděbradova 336. Obsahem kurzu bude náplň přijímacích testů z ČESKÉHO JAZYKA a MATEMATIKY (celkem 18 vyučovacích hodin). Maximální kapacita je 30 uchazečů.

Kurz je zpoplatněn částkou 1000Kč a přihlášky je možno zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde vám po zaslání kontaktních údajů bude přihláška potvrzena a poskytnuty podrobné informace.

Přijímací řízení 2017/2018

Obory denního studia:

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 - ŠVP Praktická sestra 30 žáků

  • ve vzdělávacím plánu jsou posíleny hodinové dotace na odbornou praxi od 2. ročníku, klinické předměty Vnitřní lékařství, Chirurgie, Mikrobiologie, Pediatrie, Gynekologie apod.
  • v profilové maturitní zkoušce je kladen také důraz na přípravu maturantů na přijímací zkoušky na VŠ – volitelný předmět Somatologie/Psychologie a komunikace, Praktické a Teoretické ošetřovatelství

Sociální činnost 75 – 41 - M/01 – zaměření výchovná a sociálně správní činnost 30 žáků

  • výchovně nepedagogické zaměření zastupují předměty Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Psychologie a komunikace, Multikulturní výchova, Sociální patologie, Volnočasové aktivity, odborná praxe v dětských centrech, stacionářích a MŠ
  • sociálně správní zaměření zastupují předměty Sociální péče, Sociální politika, Ekonomika, Účetnictví, odborná praxe na úřadech práce, městském úřadě, administrativě škol
  • obor Sociální činnost je vhodný i pro uchazeče s mírným tělesným handicapem
  • absolvent oboru získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Obory večerního studia:

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 - ŠVP Praktická sestra, dvouleté pomaturitní studium

  • zakončené profilovou maturitní zkouškou z praktického a teoretického ošetřovatelství a somatologie nebo psychologie.
Joomla Business Templates by template joomla