Vytisknout

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství

Praktická sestra

 • Nematurujeme z matematiky
 • Výuka klinických předmětů lékaři
 • Hodně hodin praxe v nemocnici

Sociální činnost

 • Nematurujeme z matematiky
 • Oprávnění k péči o dítě do tří let
 • Široká nabídka praxí (o děti, o seniory)

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Nabízíme volná místa v akreditovaném ,,Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách“. Kurz je akreditován MPSV a jeho obsah splňuje požadavky pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu. Po úspěšném složení zkoušky bude vydáno osvědčení s celorepublikovou platností. Začátek kurzu je naplánován na 15. 2. 2019 a končí 3. 5. 2019. Termíny pro jednotlivé přednášky jsou rovnoměrně rozloženy na pátky (od 12.00 hod. do 17.00 hod.) a soboty (od 8.00 hod. do 14.40 hod.). Kurz je realizován v budově SŠZS Chrudim, Poděbradova 336,  cena celého kurzu činí 7 000 Kč.
Zájemci se přihlašují do 11. 1. 2019 písemně na adrese: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova 336, PSČ 537 01 nebo elektronicky na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do naplnění kapacity 30 účastníků. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 15 účastníků.
Pro bližší informace o kurzu klikněte zde.

Přípravný kurz a přijímačky nanečisto 2019

Zájemcům o studium na naší škole nabízíme přijímačky nanečisto, které proběhnou na naší škole dne 28. 1. 2019 od 12. 30 hod. (podrobnější informace sledujte na www.szs.chrudim.cz)
Dále pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2019. Kurzy budou probíhat v termínech: 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4. 2019 vždy od 15. 30 do 17. 00 v budově SŠZS Chrudim, Poděbradova 336. Obsahem kurzu bude náplň přijímacích testů z ČESKÉHO JAZYKA a MATEMATIKY. Maximální kapacita je 30 uchazečů.
Přípravný kurz je zpoplatněn částkou 1000Kč a přihlášky je možno zasílat od středy 28. 11. 2018 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde vám po zaslání kontaktních údajů bude přihláška potvrzena a poskytnuty podrobné informace.

Mgr. Zdeňka Hrochová, ředitelka školy

Odborná stáž Itálie podzim 2018

V rámci podpořeného projektu Erasmus+ bude umožněna 20 žákům 3. a 4. ročníků zahraniční odborná stáž v italském Milánu. Stáž bude 14-ti denní a bude realizována v říjnu – listopadu 2018. Financována bude z projektu Erasmus +, žáci tedy budou hradit pouze cestovní pojištění, ostatní náklady (cesta, ubytování, strava, doprovodný program) budou pro žáky zdarma.
Výběr účastníků bude proveden komisí složenou z koordinátora projektu, třídních učitelů, učitelů odborných předmětů a učitelů AJ v září 2018 dle následujících kritérií:

 1. zájem žáka o studovaný obor – 20% z celkového hodnocení
 2. zručnost a praktické dovednosti žáka – 20% z celkového hodnocení
 3. aktivní přístup k plnění pracovních povinností žáka – 20% z celkového hodnocení
 4. jazyková zdatnost žáka – 20% z celkového hodnocení
 5. osobní aspekty – komunikativnost, chování, sociální prostředí žáka – 20% z celkového hodnocení

Při rovnosti bodů bude dána přednost žákům s omezenými příležitostmi.
Z každého studijního oboru budou vybráni 2 náhradníci.
U nezletilých žáků je k přihlášení nutný souhlas zákonného zástupce.
Prosím žáky, kteří mají zájem o účast ve výběrovém řízení, aby se prostřednictvím třídních učitelů přihlásili do 7. 9. 2018.
U nezletilých žáků je k přihlášení nutný souhlas zákonného zástupce.

Zveřejněno dne 21. 6. 2018
Mgr. Marta Pleskotová
projektový koordinátor

Výstavby odborných učeben v SŠZS Chrudim

Dne 1. 8. 2018 byl schválen projekt VÝSTAVBY ODBORNÝCH UČEBEN V SŠZS CHRUDIM. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Hlavním záměrem projektu je vybudování odborných učeben v budově SŠ, čímž dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích "komunikace v cizích jazycích", "přírodní vědy" a " práce s digitálními technologiemi". Plánovaná realizace přestavby multifunkčních učeben je od 1. 6. 2019 – 30. 9. 2019

Joomla Business Templates by template joomla